volat
navigace
dotazy
rezervace

Ubytovací řád areálu Liščí mlýn

 1. ‍Rekreační areál ubytuje hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

 2. Rekreační areál může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, a to pouze ve stejné popř. vyšší kategorii

 3. Všechny poplatky vyplývající z ubytování se platí předem. ( vyjma rekreačního poplatku městu a parkovného)

 4. Rekreační areál je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat od 14,00 hodin. Do této doby pokoj či chatku pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

 5. Host užívá ubytovacích prostor po dobu, kterou si sjednal. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednaná, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do této doby musí pokoj či chatku uvolnit. Nedodrží-li tuto lhůtu, může mu rekreační areál účtovat pobyt za následující den.

 6. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj či chatka než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 7. V pokoji či chatce nesmí bez souhlasu vedení přemisťovat nábytek a ani jinak nic měnit.

 8. V pokoji či chatce není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů atd.).

 9. Pro návštěvníky je vyhrazen společenský prostor v přízemí penzionu. Návštěvy na pokojích či v chatkách mohou hosté přijímat pouze se souhlasem vedení rekreačního areálu.

 10. Host je povinen při každém odchodu z pokoje, chatky či budovy sociálního zařízení zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní kohoutky, uzavřít okna a dveře a klíč si buď ponechat nebo jej odevzdat na recepci. V zimních měsících je přísně zakázáno jakkoli regulovat či vypínat el. topení v budově sociálního zařízení.

 11. Host je povinen chovat se na pokoji či chatce a v ostatních místnostech rekreačního areálu tak, aby nezavinil vznik požáru. Při eventuálním vzniku požáru informuje host ihned pracovníky recepce.

 12. V celé budově penzionu a na chatkách je přísný zákaz kouření pod pokutou 2000,-Kč.

 13. V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.

 14. Psy a zvířata mohou být v rekreačním areálu dle platných směrnic za příplatek.

 15. Pro provoz bazénu je stanoven provozní řád, se kterým je host povinen se seznámit před užíváním.

 16. Na stanových a kempových plochách je zakázáno hloubit odvodňovací příkopy a provádět jiné terénní úpravy.

 17. S areálem sousedí soukromé pozemky, které odděluje tok řeky – nevstupujte na ně.

 18. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej hrubým způsobem poruší, má vedení rekreačního areálu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby dohodnuté doby bez nároku na náhradu.
Ubytovací řád platí od 1. března 2006

Možnosti vyžití v areálu

Jak se k nám dostat autem?

Frenštát p.R. leží cca 35 km od Ostravy. Z centra Frenštátu se orientujte směr Pustevny (Ráztoka) - výpadovka na Kunčice, Frýdlant n.O. Projedete kolem vlakového nádraží a po přejezdu kolejí se dáte na první křižovatce vlevo - cca po 400 m na levé straně je brána do areálu.

Spustit Google navigaci

Jedete k nám vlakem nebo autobusem?

do Frenštátu p.R. (nejlépe na zastávku vlakové nádraží, příp. zastávka "U škol"). Z vlakového nádraží je k Liščímu mlýnu cca 800 m. Ze zastávky "U škol" lze jet linkou směr Ráztoka (1.zast. - vlakové nádraží, 2.zast. - ul. Bezručova - výstup).

Spustit Google navigaci

Jak se k nám dostat autem?

Frenštát p.R. leží cca 35 km od Ostravy. Z centra Frenštátu se orientujte směr Pustevny (Ráztoka) - výpadovka na Kunčice, Frýdlant n.O. Projedete kolem vlakového nádraží a po přejezdu kolejí se dáte na první křižovatce vlevo - cca po 400 m na levé straně je brána do areálu.

Spustit Google navigaci

Kudy k nám?

Zobrazte si pokyny jak se k nám dostat

Autem
Autobusem
Vlakem